Miten huolehtia parvekelasien turvallisuudesta?

X Takaisin blogiin

Parvekelasituksia on Suomessa asennettu 1980-luvulta alkaen eli lähes 40 vuotta. Parvekelasitus tuo suojaa parvekkeelle tehden tilasta ”lisähuoneen”. Lasitus säästää energiaa ja pidentää parvekkeen pintojen kestävyyttä.

Lasin käyttö kaidemateriaalina alkoi 90-luvulla lisääntyen voimakkaasti 2000-luvun alusta alkaen. Kaidelasin tuoma esteetön näkymä ja lasisen parvekerakenteen ”keveys” julkisivussa kiehtovat suunnittelijoita ja tuovat asuntoihin lisäarvoa.

Viime vuosina rakennettuihin taloihin parvekkeilla on käytetty lasirakenteita lähes poikkeuksetta. Myös parvekesaneerauksissa lasirakentamisella on korvattu aiempia materiaaleja. Lasirakenne on mahdollista valjastaa jatkossa myös mm. aurinkoenergian tuottajaksi.

Parvekelasitukset vaativat huolenpitoa

Parvekelasit on suunniteltu kestämään kovaakin rasitusta myrskyjä myöten. Parvekelaseihin kohdistuu voimakasta säiden vaikutusta tuulineen ja lämpötilaeroineen. Lasitusten elinkaaren pituuteen vaikuttavat huomattavasti niille tehtävät huoltotoimenpiteet. 

Muutosta tuotteen toiminnassa ja turvallisuudessa aiheuttavat edellä mainitut sään vaihtelut ja rakenteiden eläminen mm. lämpötilan ja kosteuden vaihteluiden vuoksi. Siitepöly ja ilmansaasteet vaikuttavat osaltaan lasitusten toiminnallisuuteen.

Lasituksia tulee tarkastella tasaisin väliajoin turvallisuuden ja toimivuuden takaamiseksi. Joissain lasimerkeissä ja malleissa parvekelasien mekanismit tulee valmistajan ohjeen mukaan voidella vuosittain.

Huoltosuunnitelma ja huoltokirja tuovat ryhtiä tekemiseen

Suomen Rakennusinsinöörien Liiton julkaisu: RIL272-2019 Parveke- ja terassilasitus rakennusosana ohjeistaa kiinteistöjen omistajia huoltotoimenpiteistä.

Lainaus julkaisusta: Parvekelasien huolto tulee tehdä valmistajan suosituksen mukaisesti. Huoltoväli on 5 vuotta. Talo- ja kiinteistöyhtiöiden tulee ottaa huomioon parvekelasien huolto ja korjaus budjetoinnissaan. Valmiit huoltokonseptit helpottavat päätöksentekoa huollon laajuutta määriteltäessä. Huolto sisältää aina toimivuuteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat.

Kiinteistön omistajan kannattaa laatia kohdekohtainen huoltosuunnitelma parvekelasituksille. Huoltosuunnitelmassa otetaan kantaa kulloinkin tehtävän huollon laajuuteen ja toteutuksen ajankohtaan. Sen avulla saadaan varattua kunnossapidon budjettiin varat oikealla hetkellä. Lasitusten huollon ammattilaiset auttavat näissä asioissa. Ammattilaisen laatima ja huoltosuunnitelman mukaisesti päivitettävä kohdekohtainen parvekelasien huoltokirja toimii huoltojen ajantasaisena dokumenttina.

Turvallista ja aurinkoista kevään jatkoa kaikille!

Terveisin

Ilkka Ahonen, toimitusjohtaja

Ilkka Ahonen